NECKARGEMÜND – Postępowanie z tkankami miękkimi – moduł V

V moduł
Postępowanie z tkankami miękkimi w przypadku augmentacji pionowej

Pionowy zanik kości w okolicy bocznej żuchwy, z powodu czynników anatomicznych i trudności technicznych, jest dużym wyzwaniem w implantologii.  Z tego powodu konieczne jest stosowanie specjalnych technik zabiegowych w celu wytworzenia i mobilizacji płatów tkankowych niezbędnych do pokrycia miejsca augmentacji.
Właściwe postępowanie z tkankami miękkimi jest kluczem do osiągnięcia sukcesu w tego rodzaju zabiegach regeneracyjnych.

Uczestnicy będą wykonywać praktyczne ćwiczenia pionowej
augmentacji w przednim odcinku szczęki i bocznym odcinku żuchwy na modelach zwierzęcych.

Kurs przeprowadzony z urzyciem nici Coreflon.