WARSZAWA – Innowacyjne metody modelowania tkanek miękkich w implantologii

PROGRAM

Wykład 20 maja

Innowacyjne metody modelowania tkanek miękkich w implantologii. Aspekty chirurgiczne i protetyczne.

dr Marius Steigmann, Niemcy

Uzyskanie naturalnego wyglądu dziąseł po wszczepieniu implantu jest ogromnym wyzwaniem klinicznym. Stabilność tkanek miękkich jest bardzo ważna zarówno w miejscu implantacji, jak i w obszarze sąsiadujących zębów, ponieważ wpływa w sposób zasadniczy na estetykę finalnych prac protetycznych. W przypadku, gdy ząb naturalny musi zostać usunięty a otaczające go tkanki miękkie i kość pozostają zachowane, można wykonać zabieg metodą bezpłatową. Gdy mamy do czynienia z ubytkiem kości (poziomym/pionowym/przetoką lub fenestracją) konieczne jest zastosowanie innych technik operacyjnych. Z perspektywy planowanych uzupełnień protetycznych architektura tkanek miękkich wokół implantów musi być podobna lub zbliżona do struktur fizjologicznych otaczających naturalny ząb. Współczesne laboratoria dentystyczne są w stanie wykonać doskonałe, pod względem funkcjonalnym  i estetycznym, uzupełnienia protetyczne lecz cały układ będzie harmonijny tylko wówczas, gdy tkanki miękkie zostaną zachowane lub wytworzone poprzez działania chirurgiczne lub protetyczne. Umieszczenie pojedynczego implantu jest bardziej przewidywalne niż wprowadzenie wielu implantów. Przy wielu implantach i ich późnym obciążeniu pomocne w osiągnięciu dobrego wyniku estetycznego są tymczasowe lub ostateczne prace protetyczne, które poprzez kontrolowany nacisk kształtują tkanki miękkie. Szczególnie przydatna jest tutaj technika wax-up.

Cele:

  • Poznanie szczególnych wymagań tkanki miękkiej oraz znaczenia profilu wyłaniania w strefie estetycznej.
  • Umiejętność zaplanowania właściwego pod względem protetycznym położenia implantu.
  • Przedstawienie chirurgicznych możliwości modelowania tkanek miękkich w okolicy uzupełnień protetycznych na implantach.
  • Umiejętność wyboru odpowiedniego łącznika lub tymczasowej pracy protetycznej i ich wpływ na końcowy efekt leczenia.
  • Przedstawienie sekwencji postępowania chirurgicznego i protetycznego w odtwarzaniu estetyki przy implantach mnogich.
  • Zapoznanie się z tworzeniem planów leczenia na podstawie indywidualnych przypadków z wykorzystaniem nowoczesnych, sprawdzonych klinicznie technologii.