JACHRANKA – Implants Idea Art Practice

We invite you to take part in an interesting lecture by Dr. M. Leventis and a specialistic seminar by prof. dr P. Fairbairn during this year’s congress of the publishing house Quintessence “IMPLANTS Innovations – Confrontations – Complications”. During the congress, IMPLACORE will traditionally present their products. Detailed plan of the congress >>

NECKARGEMÜND – Postępowanie z tkankami miękkimi – moduł II

Moduł II Postępowanie z tkankami miękkimi w strefie estetycznej Wszystko, czego potrzebujesz w skutecznej implantologii Przyswój sposób myślenia dr Steigmanna, poznaj jego tajemnice i skorzystaj z niesamowitego doświadczenia mistrza klinicysty z ponad 25 letnią praktyką. Interaktywne zajęcia są przeprowadzane w ergonomicznych i odpowiednio wyposażonych salach, co ułatwia przyswojenie wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych w zakresie … Read more

NECKARGEMÜND – Soft tissues management – module II

Module II Handling of soft tissues in the aesthetic zone.  Everything you need in effective implantology. Adapt Dr. Steigmann’s way of thinking, learn about his secrets and take advantage of the amazing experience of a master clinician with over 25 years of practice. Interactive classes are conducted in ergonomic and adequately equipped rooms, which facilitates the … Read more

NECKARGEMÜND – Soft tissues management – module II

Module II Soft tissues management in the aesthetic zone.  Everything you need in effective implantology. Adapt Dr. Steigmann’s way of thinking, learn about his secrets and take advantage of the amazing experience of a master clinician with over 25 years of practice. Interactive classes are conducted in ergonomic and adequately equipped rooms, which facilitates the acquisition … Read more